Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Dedución por rendas obtidas en Ceuta ou Melilla

Normativa:Arts.68.4 Lei IRPF e 58 Regulamento