Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Achegas a Partidos Políticos, Federacións, Coalicións ou Agrupacións de Electores

Normativa:Art.º 68.3.c) Lei IRPF

Dan dereito a unha dedución do 20 por 100 as cotas de afiliación e as achegas a Partidos Políticos, Federacións, Coalicións ou Agrupacións de Electores.

A base máxima desta dedución será de 600 euros anuais e estará constituída polas cotas de afiliación e achegas previstas na letra a) do apartado Dos do artigo 2 da Lei Orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos partidos políticos.

Atención: o importe desta dedución consignarase na casa [0725] do anexo A.2) da declaración.