Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Deducións por donativos e outras achegas

Normativa:Arts.68.3, 69.1 Lei IRPF;69.2 Regulamento