Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Donativos realizados a entidades incluídas no ámbito da Lei 49/2002

Normativa:Art.º 68.3.a) Lei IRPF e Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado