Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

d) Incompatibilidades

Esta dedución é incompatible, para os mesmos bens e gastos, coas deducións para incentivar a realización de determinadas actividades do artigo 68.2 da Lei IRPF, e coa dedución por investimentos regulada no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias.

Tratándose de activos usados e de chan, estes non poderán terse beneficiado anteriormente do réxime da reserva para investimentos en Canarias, por dotacións que se tivesen realizado con beneficios de períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2007 nin das deducións para incentivar a realización de determinadas actividades reguladas na Lei do Imposto sobre Sociedades, nin da dedución por investimentos regulada no artigo 94 da Lei 20/1991.Considerarase apto o investimento que recaia en activos usados que só parcialmente se tivesen beneficiado do réxime da reserva para investimentos en Canarias na parte proporcional correspondente.