Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

e) Investimentos anticipados de futuras dotacións

Normativa:Art.º 27.11 e disposición transitoria octava.2 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias

De acordo co establecido no artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, os contribuíntes poden levar a cabo investimentos anticipados, que se considerarán como materialización da reserva para investimentos que se dote con cargo a beneficios obtidos no período impositivo no que se realiza o investimento ou nos tres posteriores, sempre que se cumpran os restantes requisitos esixidos neste. 

Non obstante, o prazo será de catro anos (en vez de tres anos) para os investimentos anticipados materializados en 2017.

As citadas dotacións haberán de realizarse con cargo a beneficios obtidos ata o 31 de decembro de 2021.

A citada materialización e o seu sistema de financiamento comunicarase conxuntamente coa declaración do IRPF do período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados.

Novidade: o Real Decreto-lei 39/2020, do 29 de decembro, de medidas financeiras de apoio social e económico e de cumprimento da execución de sentenzas, introduce unha nova disposición transitoria oitava na Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, para ampliar nun ano (de tres a catro anos ) o prazo para a dotación á devandita reserva relativa aos investimentos anticipados realizados en 2017 e consideradas como materialización desta, polos graves efectos que a pandemia produciu na realización dos investimentos e os resultados económicos no ano 2020.