Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Cadro: Dedución por investimentos nas Canarias

Os investimentos que permanezan no arquipélago canario, realizadas por persoas físicas que desenvolvan actividades económicas nas Canarias, poderán acollerse ao Réxime Xeral de deducións previstas na Lei do Imposto sobre Sociedades coas porcentaxes e límites específicos sinalados no cadro seguinte:

Importante: esta dedución é incompatible coa dedución por investimento en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas.

Modalidades de investimentosPorcentaxe de deduciónLímite conxunto
Por investimentos en actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica (art. 35 LIS): En investigación e desenvolvemento (art. 35.1 LIS) 45/75,6/28  por 100 37 por 100  (adicional)

60 por 100 ou  90 por 100, en xeral para Canarias

70 por 100 ou 100 por 100 (para illas da Palma, A Gomera e El Hierro) (1)

En innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS) 45 por 100
Por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos  en vivo de artes escénicas e musicais (art. 36 LIS): En producións españolas de longametraxes cinematográficas  e de series audiovisuais (art. 36.1 LIS) 54/45 por 100
En producións estranxeiras de  longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais  -por gastos de execución realizada en territorio español - (art. 36.2 LIS) 54/45 por 100 (excluída do límite  conxunto)
En  espectáculos en vivo  de artes escénicas e musicais-Por gastos de produción e exhibición - (art. 36.3 LIS) 40 por 100
Por creación de emprego para traballadores con discapacidade (art. 38 LIS) 11.700/15.600 euros  persoa/ano
Por investimentos en territorios da África Occidental [art. 27 bis.1.a) Lei 19/1994] 15/10 por 100 25 por 100 ou  50 por 100
Por gastos de propaganda e publicidade [art. 27 bis.1.b) Lei 19/1994]
Por investimentos en adquisición de activos fixos 25 por 100

50 por 100 individual e 70 por 100 conxunto

60 por 100 individual e 80 por 100 conxunto (para illas da Palma, A Gomera e El Hierro) (2)

Notas:

(1) Para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro  os límites conxuntos (do 60 por 100 ou 90 por 100) elévanse, respectivamente, ao 70 por 100 e ao 100 por 100, cando a normativa comunitaria de axudas de estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas.(Volver)

(2) Para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro  os límites conxuntos do 50 por 100 (individual) e do 70 por 100 (conxunto) elévanse ao 60 por 100 e 80 por 100, respectivamente, cando a normativa comunitaria de axudas de estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas. (Volver)