Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regulación específica de cada acontecemento

Coa finalidade de incentivar a participación privada na celebración de determinados acontecementos de excepcional interese público, no exercicio 2020 poden acollerse aos réximes especiais de deducións os investimentos e gastos realizados no devandito exercicio que estean vinculados aos seguintes eventos:

 • “VIII Centenario da Universidade de Salamanca”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo quinta da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30) e modificado pola disposición final trixésima cuarta.Dos da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “20 Aniversario da Reapertura do Gran Teatro do Liceo de Barcelona e o bicentenario da creación da Societat dAccionistes”, establecido na disposición adicional quincuaxésima da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30) e modificado pola disposición final cuadraxésimo primeira.Un da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Tokyo 2020”, establecido pola disposición final primeira do Real Decreto-lei 3/2017, do 17 de febreiro, polo que se modifica a Lei Orgánica 3/2013, do 20 de xuño, de protección da saúde do deportista e loita contra a dopaxe na actividade deportiva, e adáptase ás modificacións introducidas polo Código Mundial Antidopaxe de 2015 (BOE do 18).
 • “4ª Edición da Barcelona World Race”, establecido na disposición adicional sesaxésima da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017(BOE do 28) e modificada pola disposición final cuadraxésimo segunda da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “V Centenario da expedición da primeira volta ao mundo de Fernando de Magallanes e Juan Sebastián Elcano”, establecido na disposición adicional sesaxésimo cuarta da da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28) e modificado pola disposición final cuadraxésima segunda.Cuatro de Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Plan de Fomento da Lectura (2017-2020)”, establecido na disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025”, establecido na disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “50 Edición do Festival Internacional de Jazz de Barcelona”, establecido na disposición adicional septuaxésimo segunda da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Campionato Mundial Júnior Balonmán Masculino 2019” establecido na disposición adicional septuaxésimo cuarta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Andalucía Valderrama Masters” establecido na disposición adicional septuaxésimo sexta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “A Transición:40 anos de Liberdade de Expresión” establecido na disposición adicional septuaxésimo sétima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Barcelona Mobile World Capital” establecido na disposición adicional septuaxésimo oitava da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Ceuta e a Lexión, 100 anos de unión” establecido na disposición adicional septuaxésimo novena da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • Campionato Mundial Balonmán Feminino 2021” establecido na disposición adicional septuaxésimo quinta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Nuevas Metas” establecido na disposición adicional octoxésimo segunda da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Barcelona Equestrian Challenge (3ª Edición)” establecido na disposición adicional octoxésimo terceira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Universo Muller II” establecido na disposición adicional octoxésimo cuarta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Logroño 2021, o noso V Centenario” establecido na disposición adicional octoxésimo quinta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • "Centenario Delibes"establecido na disposición adicional octoxésimo sexta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Ano Santo Xacobeo 2021” establecido na disposición adicional octoxésimo sétima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “VIII Centenario da Catedral de Burgos 2021” establecido na disposición adicional octoxésimo oitava da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Deporte Inclusivo” establecido na disposición adicional octoxésimo novena da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • "Plan 2020 de Apoio ao Deporte Base II", establecido na disposición adicional nonaxésima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “España, Capital do Talento Novo” establecido na disposición adicional nonaxésimo primeira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Conmemoración do Centenario da Coroación da Nosa Señora do Orballo (1919-2019)” establecido na disposición adicional nonaxésimo segunda da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Traslado da Imaxe da Nosa Señora do Orballo dende a Aldea ao Pobo de Almonte” establecido na disposición adicional nonaxésimo terceira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • "Camiño Lebaniego" establecido na disposición adicional nonaxésimo cuarta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • "Expo Dubai 2020" establecido na disposición adicional nonaxésimo sexta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • Enfermidades “Neurodexenerativas 2020.Ano Internacional da Investigación e Innovación” establecido na disposición adicional nonaxésimo sétima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • XXV “Aniversario da Declaración pola UNESCO do Real Mosteiro de Santa María de Guadalupe como Patrimonio da Humanidade” establecido na disposición adicional nonaxésimo novena da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • "Vixésimo quinta sesión da Conferencia das Partes da Convención Marco de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (COP25), décimo quinta sesión da Conferencia das Partes en calidade de Reunión das Partes do Protocolo de Kioto (COP-MOP15) e a segunda sesión da Conferencia das Partes como Reunión das Partes do Acordo de París (CMA2) e quincuaxésimo primeira reunión dos Órganos Subsidiarios da Convención, tanto do Órgano Subsidiario de Asesoramento Científico e Tecnolóxico (SBSTA) como do Órgano Subsidiario de Implementación (SBI)"Establecido no artigo 1 do Real Decreto-lei 15/2019, do 8 de novembro, polo que se adoptan medidas urxentes para a organización en España da XXV Conferencia de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (BOE do 11).
 • "Automobile Barcelona 2019" establecido na disposición adicional centésima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Plan Berlanga” establecido na disposición adicional segunda do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 (BOE do 6).
 • España País Convidado de Honra na Feira do Libro de Fráncfort en 2021” establecido na disposición adicional cuarta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 (BOE do 6).
 • “Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real” establecido na disposición adicional quinta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 (BOE do 6).
 • “175 Aniversario da construción do Gran Teatre del Liceu” establecido na disposición adicional sexta do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 (BOE do 6).
 • "Gran Premio de España de Fórmula 1" establecido pola disposición adicional terceira do Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do Covid-19 nos ámbitos de transportes e vivenda (BOE do 8).

Importante: a certificación da adecuación dos gastos realizados aos obxectivos e plans de cada un dos programas anteriormente sinalados será competencia do respectivo consorcio ou órgano administrativo, conforme ao disposto no artigo 27.2.b) da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24).