Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.3.Saldos pendentes de aplicación de programas de apoio finalizados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2020

Importante: téñase en conta que salvo “Plan Berlanga”, “España País Invitado de Honra na Feira do Libro de Fráncfort en 2021”, “Plan de Fomento da ópera na Rúa do Teatro Real”, “175 Aniversario da construción do Grande Teatre del Liceu”, o resto dos réximes especiais  iniciaron a súa vixencia nos exercicios 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 aínda que manteñan a mesma en 2020, polo que xunto ás deducións gastos realizados no exercicio 2020 poden quedar saldos pendentes de aplicar de tales réximes de exercicios anteriores.

As cantidades correspondentes ás deducións por investimentos e gastos realizados vinculados a acontecementos de excepcional interese público que non poidan ser deducidas no período impositivo poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos, e o cómputo dos prazos para a aplicación das deducións poderá diferirse nos termos previstos no artigo 39.1 da actual Lei do Imposto sobre Sociedades.

Por esta razón, malia finalizar a súa vixencia con anterioridade ao inicio do presente exercicio, aínda resulta aplicable a dedución correspondente aos saldos pendentes que correspondan aos seguintes réximes especiais:

 • “XV Xogos do Mediterráneo.Almería 2005” establecido na disposición adicional sexta da Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (BOE do 31).
 • “IV Centenario do Quixote” establecido na disposición adicional vixésima da Lei 62/2003.
 • “Copa América 2007” establecido na disposición adicional trixésimo cuarta da Lei 62/2003, cuxo desenvolvemento regulamentario se contén no Real Decreto 2146/2004, do 5 de novembro (BOE do 6).
 • “Salamanca 2005.Praza Maior de Europa” establecido no artigo décimo quinto da Lei 4/2004, do 29 de decembro, de modificación de taxas e de beneficios fiscais de acontecementos de excepcional interese público (BOE do 30).
 • “Galicia 2005.Volta ao Mundo a Vela” establecido no artigo décimo sétimo da citada Lei 4/2004.
 • “Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Beijing 2008” establecido no artigo décimo noveno da Lei 4/2004.
 • “Ano Lebaniego 2006” establecido na disposición adicional quincuaxésimo quinta da Lei 30/2005, do 29 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2006 (BOE do 30).
 • “EXPO Zaragoza 2008” establecida na disposición adicional quincuaxésimo sexta da citada Lei 30/2005, do 29 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2006.
 • “Alicante 2008.Volta ao Mundo a Vela” establecido na disposición adicional décimo quinta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007 (BOE do 29).
 • “Barcelona World Race” establecido na disposición adicional décimo sexta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007 (BOE do 29).
 • “Ano Xubilar Guadalupense” establecido na disposición adicional sesaxésimo sexta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007 (BOE do 29) e disposición adicional trixésima da Lei 51/2007, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2008 (BOE do 27).
 • “33ª Copa da América” establecido na disposición adicional trixésimo primeira da Lei 51/2007, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2008 (BOE do 27).
 • “Guadalquivir Río de Historia” establecido na disposición adicional trixésimo segunda da Lei 51/2007, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2008 (BOE do 27) e disposición adicional quincuaxésimo oitava da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24).
 • “Conmemoración do Bicentenario da Constitución de 1812” establecido na disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 51/2007, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2008 (BOE do 27) e na disposición final undécima da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24).
 • “Londres 2012” establecido na disposición adicional quincuaxésima da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24).
 • Ano Santo Xacobeo 2010” establecido na disposición adicional quincuaxésimo primeira da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24).
 • “IX Centenario de Santo Domingo de la Calzada e do Ano Xubilar Calceatense” establecido na disposición adicional quincuaxésimo segunda da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24).
 • “Caravaca Jubilar 2010” establecido na disposición adicional quincuaxésimo terceira da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24).
 • “Ano Internacional para a Investigación en Alzhéimer e enfermidades neurodexenerativas relacionadas:Alzhéimer Internacional 2011” establecido na disposición adicional quincuaxésimo cuarta da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24).
 • “Ano Hernandiano.Orihuela 2010” establecido na disposición adicional quincuaxésimo quinta da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24).
 • “Centenario da Costa Brava” establecido na disposición adicional quincuaxésimo sexta da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24).
 • “Symposium Conmemorativo do 90 Aniversario do Salón Internacional do Automóbil de Barcelona 2009” establecido na disposición final primeira da Lei 4/2008, do 23 de decembro (BOE do 25).
 • “Misteri de Elx” establecido na disposición adicional quincuaxésimo segunda da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24).
 • “Ano Xubilar Guadalupense 2010” establecido na disposición adicional quincuaxésimo terceira da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24).
 • “Xornadas Mundiais da xuventude 2011” establecido na disposición adicional quincuaxésimo cuarta da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24).
 • “Conmemoración do Milenio da fundación do Reino de Granada”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24).
 • “Soar Decathlon Europe 2010 e 2012” establecido na disposición adicional sesaxésimo terceira da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24).
 • “Volta ao mundo a Vela, Alicante 2011” establecido na disposición adicional sesaxésimo cuarta da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24), coa modificación introducida pola disposición adicional terceira da Lei 31/2011, do 4 de outubro (BOE do 5).
 • “Google Lunar X Prize” establecido na disposición adicional sesaxésimo sétima da Lei 26/2009, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2010 (BOE do 24).
 • V centenario do nacemento en Trujillo de Francisco de Orellana, descubridor do Amazonas “2011:ANO ORELLANA” establecido na disposición adicional quincuaxésima da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2011 (BOE do 23).
 • Campionato do Mundo de Baloncesto de Seleccións Nacionais en Categoría Absoluta “Mundobasket 2014”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo primeira da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2011 (BOE do 23).
 • “Campionato do Mundo de Balonmán Absoluto Masculino de 2013”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo segunda da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2011 (BOE do 23).
 • “Tricentenario da Biblioteca Nacional de España” establecido na disposición adicional quincuaxésimo terceira da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2011 (BOE do 23).
 • “IV Centenario do falecemento do pintor Doménico Theotocópuli, coñecido como El Greco”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo cuarta da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2011 (BOE do 23) e na disposición adicional sesaxésimo segunda da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “VIII Centenario da Catedral de Santiago de Compostela” establecido na disposición adicional quincuaxésimo sexta da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2011 (BOE do 23) e na disposición adicional sesaxésimo sexta da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo primeira da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • Campionato do Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo segunda da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “A Árbore é Vida”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo terceira da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • IV Centenario das relacións de España e Xapón a través do programa de actividades do “Ano de España en Xapón”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo cuarta da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Patrimonio Novo e 4º Foro Xuvenil Iberoamericano do Patrimonio Mundial”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo sexta da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Programa Universiada de Invierno de Granada 2015”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo sétima da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30), modificada pola disposición final décimo oitava da da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “Campionato do Mundo de Ciclismo en Estrada Ponferrada 2014”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo oitava da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30), modificada pola disposición final segunda da Lei 13/2014, do 14 de xullo, de transformación do Fondo para o Financiamento dos Pagamentos a Provedores (BOE do 15).
 • “Creación do Centro de Categoría 2 UNESCO en España, dedicado á Arte Rupestre e Patrimonio Mundial” establecido na disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Barcelona World Jumping Challenge”, establecido na disposición adicional sesaxésima da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Campionato do Mundo de Natación Barcelona 2013”, establecido na disposición adicional sesaxésimo primeira da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Barcelona Mobile World Capital”, establecido na disposición adicional sesaxésimo segunda da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “40º aniversario da Convención do Patrimonio Mundial (París, 1972)” establecido na disposición adicional sesaxésimo cuarta da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • Campionato do Mundo de Tiro Olímpico “As Gabias 2014”, establecido na disposición adicional sesaxésimo quinta da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “500 anos de Bula Papal”, establecido na disposición adicional sesaxésimo sétima da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “2012 Ano das Culturas, a Paz e a Liberdade” establecido na disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Ano da Neurociencia” establecido na disposición adicional sesaxésimo novena da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Conmemorativo do VIII Centenario da Batalla das Lameiras de Tolosa (1212) e do V da conquista, anexión e incorporación de Navarra ao reino de Castela (1512)” establecido na disposición adicional septuaxésimo sexta da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Ano Santo Xubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (Huelva)”, establecido na disposición adicional septuaxésimo oitava da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “2014 Ano Internacional da Dieta Mediterránea”, establecido na disposición adicional octoxésima da Lei 2/2012, do 29 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2012 (BOE do 30).
 • “Candidatura de Madrid 2020”, establecido na disposición adicional décimo sétima do Real Decreto-lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade presupostaria e de fomento da competitividade (BOE do 14).
 • “3ª edición da Barcelona World Race”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo sétima da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 (BOE do 28).
 • Programa de preparación dos deportistas españois dos xogos de “Río de Xaneiro 2016", establecido na disposición adicional quincuaxésimo oitava da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 (BOE do 28).
 • Actos de celebración do “VIII Centenario da Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014)”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 (BOE do 28).
 • “V Centenario do Nacemento de Santa Teresa a celebrar no ano 2015”, establecido na disposición adicional sesaxésima da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 (BOE do 28).
 • “Ano Xenebreiro Serra 2013”, establecido na disposición adicional sesaxésimo primeira da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 (BOE do 28).
 • Volta ao mundo a vela “Alicante 2014”, establecido na disposición adicional sesaxésimo segunda da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 (BOE do 28).
 • “Ano Santo Xubilar Mariano 2013-2014 na Real Ilustre e Fervorosa Irmandade e Confraría de Nazarenos da Nosa Señora do Rosario, o Noso Padre Jesús da Sentenza e María Santísima de la Esperanza Macarena na cidade de Sevilla”, establecido na disposición adicional sesaxésimo terceira da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013 (BOE do 28).
 • “Donostia/San Sebastián, Capital Europea da Cultura 2016” establecido na disposición adicional quincuaxésimo segunda da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “Expo Milán 2015” establecido na disposición adicional quincuaxésimo terceira da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “Campionato do Mundo de Escalada 2014, Xixón” establecido na disposición adicional quincuaxésimo cuarta da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “Campionato do Mundo de Patinaxe Artística Reus 2014”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo quinta da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “Madrid Horse Week” establecido na disposición adicional quincuaxésimo sexta da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “III Centenario da Real Academia Española” establecido na disposición adicional quincuaxésimo sétima da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “A Coruña 2015- 120 anos despois” establecido na disposición adicional quincuaxésimo oitava da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26), modificada por disposición adicional novena do Real Decreto-lei 8/2014, do 4 de xullo, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia (BOE do 5).
 • “IV Centenario da segunda parte de El Quijote” establecido na disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “World Challenge LFP/85.º Aniversario da Liga” establecido na disposición adicional sesaxésima da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “Xogos do Mediterráneo de 2018”, establecido na disposición adicional sesaxésimo primeira da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26) e modificado pola disposición final vixésimo quinta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Sesenta Edición do Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida”, establecido na disposición adicional sesaxésimo terceira da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “Ano da Biotecnoloxía en España” establecido na disposición adicional sesaxésimo cuarta da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (BOE do 26).
 • “Plan Director para a recuperación do Patrimonio Cultural de Lorca”, establecido na disposición adicional décimo terceira da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia.(BOE do 17).
 • "200 Aniversario do Teatro Real e o Vixésimo Aniversario da reapertura do Teatro Real”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo terceira da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30) e modificado pola disposición final vixésimo novena da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “IV Centenario da morte de Miguel de Cervantes”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo cuarta da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “Programa Xerez, Capital mundial do Motociclismo”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo sexta da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • o “Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo sétima da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30) e modificado pola disposición final trixésima cuarta.Tres da  Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • o “Programa Universo Muller”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo oitava da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30) e modificado pola disposición final vixésimo novena da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “60 Aniversario da Fundación da Escola de Organización Industrial”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30) e modificado pola disposición final vixésimo novena da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Encontro Mundial en Las Estrellas (EME) 2017”, establecido na disposición adicional sesaxésima da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “Barcelona Mobile World Capital”, establecido na disposición adicional sesaxésimo primeira da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “Ano internacional da luz e das tecnoloxías baseadas na luz”, establecido na disposición adicional sesaxésimo segunda da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “ORC Barcelona World Championship 2015”, establecido na disposición adicional sesaxésimo terceira da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “Barcelona Equestrian Challenge”, establecido na disposición adicional sesaxésimo cuarta da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “Women's Hockey World League Round 3 Events 2015”, establecido na disposición adicional sesaxésimo quinta da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “Centenario da Real Federación Andaluza de Fútbol 2015”, establecido na disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 36/2014, do 26 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2015 (BOE do 30).
 • “Foro Iberoamericano de Cidades”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo primeira da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo segunda da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “XX Aniversario da Declaración de Cuenca como Cidade Patrimonio da Humanidade”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo terceira da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30) e modificado pola disposición final trixésimo terceira da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Campionatos do Mundo FIS de Freestyle e Snowboard Serra Nevada 2017”, establecido  na disposición adicional quincuaxésimo cuarta da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “II Centenario do Museo Nacional do Prado”, establecido na disposición adicional cuadraxésimo novena da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “20 Aniversario da Reapertura do Gran Teatro do Liceo de Barcelona e o bicentenario da creación da Societat dAccionistes”, establecido na disposición adicional quincuaxésima da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30) e modificado pola disposición final cuadraxésimo primeira.Un da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Vixésimo quinto aniversario do Museo Thyssen-Bornemisza”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo quinta da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “Campionato de Europa de Wáter-Polo Barcelona 2018”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo sexta da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “Centenario do nacemento de Camilo José Cela”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo sétima da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30) e modificado pola disposición final trixésimo terceira da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “2017:Ano da retina en España”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo oitava da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “Caravaca de la Cruz 2017.Ano Xubilar”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “Plan 2020 de Apoio ao Deporte de Base”, establecido na disposición adicional sesaxésima da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “2150 aniversario de Numancia”, establecido na disposición adicional sesaxésimo primeira da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “V Centenario do falecemento de Fernando el Católico”, establecido na disposición adicional sesaxésimo segunda da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “525 Aniversario do Descubrimento de América en Paus da Fronteira (Huelva)”, establecido na disposición adicional sesaxésimo terceira da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • "Prevención da Obesidade.Alixeira a túa vida”, establecido na disposición adicional sesaxésimo cuarta da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30) e modificado pola disposición final cuadraxésima primera.Dos da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “75 Aniversario de William Martin;O legado inglés”, establecido na disposición adicional sesaxésimo quinta da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • Evento da saída dende a cidade de Alicante da volta ao mundo a vela “Alicante 2017”, establecido na disposición adicional sesaxésimo sexta da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2016 (BOE do 30).
 • “25 Aniversario da Casa América”, establecido na disposición adicional quincuaxésimo novena da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “World Roller Games Barcelona 2019”, establecido na disposición adicional sesaxésimo primeira da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Madrid Horse Week 17/19”, establecido na disposición adicional sesaxésimo segunda da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “A Liga World Challenge”, establecido na disposición adicional sesaxésimo terceira da da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “25 aniversario da declaración pola Unesco de Mérida como Patrimonio da Humanidade“, establecido na disposición adicional sesaxésimo quinta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28) e modificado pola disposición final cuadraxésima segunda.Cinco da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Campionatos do Mundo de Canoa 2019”, establecido na disposición adicional sesaxésimo sexta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “250 Aniversario do Foro de Poboación de 1767 e Fundación das Novas Poboacións de Serra Morena e Andalucía”, establecido na disposición adicional sesaxésimo sétima da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “IV Centenario do nacemento de Bartolomé Esteban Murillo”, establecido na disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Numancia 2017”, establecido na disposición adicional sesaxésimo novena da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “PHotoEspaña.20 aniversario”, establecido na disposición adicional septuaxésima da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “IV Centenario da Praza Maior de Madrid”, establecido na disposición adicional septuaxésimo primeira da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28)
 • “XXX Aniversario da Declaración de Toledo como Cidade Patrimonio da Humanidade”, establecido na disposición adicional septuaxésimo segunda da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “VII Centenario do Arquivo da Coroa de Aragón”, establecido na disposición adicional septuaxésimo terceira da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Lorca, Aula da Historia”, establecido na disposición adicional septuaxésimo cuarta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • "Plan 2020 de Apoio aos Novos Creadores Cinematográficos e á conservación e difusión da historia do cine español”, establecido na disposición adicional septuaxésimo sexta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “40 Aniversario do Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro”, establecido na disposición adicional septuaxésimo sétima da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28) e modificado pola disposición final cuadraxésima segunda.Seis da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “I Centenario da Lei de Parques Nacionais de 1916”, establecido na disposición adicional septuaxésimo oitava da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Teruel 2017.800 Anos dos Amantes”, establecido na disposición adicional octoxésimo segunda da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • Beneficios fiscais aplicables ao “I Centenario do Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido”, establecido na disposición adicional septuaxésimo novena da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28) e modificado pola disposición final cuadraxésima segunda.Siete da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Beneficios fiscais aplicables ao “I Centenario do Parque Nacional dos Picos de Europa”, establecido na disposición adicional octoxésima da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28) e modificado pola disposición final cuadraxésima segunda.Ocho da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “75º Aniversario da Escola Diplomática”, establecido na disposición adicional octoxésimo primeira da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “40 Aniversario da Constitución Española”, establecido na disposición adicional octoxésimo terceira da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “50° aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya”, establecido na disposición adicional octoxésimo cuarta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Beneficios fiscais aplicables ao 50 aniversario da Universidade Autónoma de Madrid”, establecido na disposición adicional octoxésimo quinta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Ano Hernandiano 2017”, establecido na disposición adicional octoxésimo sexta da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28).
 • “Centenarios do Real Sitio de Covadonga”, establecido na disposición adicional septuaxésimo terceira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Campionato do Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019” establecido na disposición adicional octoxésima da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Bádminton World Tour” establecido na disposición adicional octoxésimo primeira da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • “Ano Europeo do Patrimonio Cultural (2018)” establecido na disposición adicional nonaxésimo quinta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).
 • "Camiño da Cruz de Caravaca” establecido na disposición adicional nonaxésimo oitava da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4).