Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por rehabilitación da vivenda habitual

Normativa:Art.º 3 Decreto Lei 1/2008, da 1 de xullo, de medidas urxentes en materia fiscal e financeira, da Comunidade Autónoma de Cataluña.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • O 1,5 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo pola rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia constituír a vivenda habitual do contribuínte.

    O concepto de rehabilitación de vivenda habitual coméntase o Capítulo 16.

  • A base máxima desta dedución establécese nun importe de 9.040 euros anuais.