Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Introdución

Normativa: Art. 3 Lei IRPF

Desde o 1 de xaneiro de 2009, a cesión parcial do IRPF ten como límite máximo o 50 por 100 do rendemento producido no territorio de cada Comunidade Autónoma, de acordo co que se establece no artigo décimo primeiro da Lei Orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA), modificada, por última vez, pola Lei Orgánica 3/2009, do 18 de decembro (BOE do 19).

O actual sistema de financiamento das Comunidades Autónomas se articula na Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias (BOE do 19).

Na citada lei establécense, con vixencia a partir do 1 de xaneiro de 2010, as competencias normativas que asumen as Comunidades Autónomas no IRPF  e introdúcense, coa mesma vixencia temporal, as correspondentes modificacións na  normativa  deste imposto  para adaptar a súa estrutura ao novo sistema de financiamento.