Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Introdución

Normativa: Art.º 3 Lei IRPF

Dende o 1 de xaneiro de 2009, a cesión parcial do IRPF ten como límite máximo o 50 por 100 do rendemento producido no territorio de cada Comunidade Autónoma, de acordo co establecido no artigo undécimo da Lei Orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de Financiamento das Comunidades Autónomas (LOFCA), modificado, por última vez, pola Lei Orgánica 3/2009, do 18 de decembro (BOE do 19).

O actual sistema de financiamento das Comunidades Autónomas articúlase na Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias (BOE do 19).

Na citada lei establécense, con vixencia a partir de 1 de xaneiro de 2010, as competencias normativas que asumen as Comunidades Autónomas no IRPF e introdúcense, coa mesma vixencia temporal, as correspondentes modificacións na normativa deste imposto para adaptar a súa estrutura ao novo sistema de financiamento.