Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Capítulo 2.O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF):cuestións xerais

  1. O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF)
  2. Cesión parcial do IRPF ás Comunidades Autónomas
  3. Suxeición ao IRPF:aspectos materiais
  4. Suxeición ao IRPF:aspectos persoais
  5. Suxeición ao IRPF:aspectos temporais