Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Suxeición ao IRPF:aspectos materiais

  1. Delimitación positiva do feito impoñible
  2. Delimitación negativa do feito impoñible:rendas exentas e non suxeitas