Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Suxeición ao IRPF: aspectos temporais

  1. Devindicación e período impositivo
  2. Regras xerais de tributación nos períodos impositivos inferiores ao ano natural