Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Participación das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía na campaña do IRPF

As Comunidades Autónomas de réxime común e as Cidades con Estatuto de Autonomía, en exercicio da súa corresponsabilidade fiscal, participan e colaboran coa Axencia Estatal de Administración de Tributaria no desenvolvemento da campaña IRPF 2020, a través da habilitación de oficinas para a prestación de servizos de información tributaria e axuda para a confección de declaracións.

Nestas oficinas pode levarse a cabo tamén a presentación das declaracións confeccionadas cuxo resultado sexa a devolver ou negativo, así como de que resulten a ingresar e realizásese a domiciliación bancaria do seu pagamento.

Así mesmo, poderá presentarse a declaración do IRPF e confirmar e presentarse o borrador de declaración nas oficinas das Administracións tributarias das Comunidades Autónomas, nos termos previstos nos convenios de colaboración que se subscriban entre a Axencia Tributaria e as devanditas Administracións tributarias para a implantación de sistemas de portelo único tributario.