Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

B) Prestacións en forma de capital derivadas de réximes públicos de previsión social

Normativa:Art.º 18.3 Lei IRPF e 12.3 Regulamento

Os contribuíntes poderán aplicar unha redución do 30 por 100 sobre as seguintes prestacións, sempre que se perciban en forma de capital, consistan nunha percepción de pagamento único e transcorresen máis de dous anos dende a primeira achega.O prazo de dous anos non resulta esixible no caso de prestacións por invalidez:

  1. As pensións e haberes pasivos percibidos dos réximes públicos da Seguridade Social e Clases Pasivas e demais prestacións públicas non exentas por situacións de incapacidade, xubilación, accidente, enfermidade, viuvez ou similares.
  2. As prestacións percibidas polos beneficiarios de mutualidades xerais obrigatorias de funcionarios, colexios de orfos e outras entidades similares.

No caso de prestacións mixtas, que combinen rendas de calquera tipo cun único cobramento en forma de capital, a redución referida só resultará aplicable ao cobramento efectuado en forma de capital.