Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

6.Plans de Aforro a Longo Prazo

Normativa:Disposición adicional vixésimo sexta Lei IRPF

Os Plans de Aforro a Longo Prazo configúranse como contratos asinados entre o contribuínte e unha entidade aseguradora ou de crédito que cumpran os seguintes requisitos: