Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Amortizacións:dotacións do exercicio fiscalmente deducibles

As amortizacións constitúen unha das partidas de gasto deducible na determinación do resultado contable

Son deducibles as amortizacións do inmobilizado material, intanxible e dos investimentos inmobiliarios que correspondan á depreciación efectiva que sufran os distintos elementos por funcionamento, uso, desfrute ou obsolescencia.

A deducibilidad fiscal das amortizacións, de acordo co disposto no artigo 12 LIS e nos artigos 3 a 7 do seu Regulamento, está condicionada ao cumprimento dunha serie de requisitos e regras xerais que se examinan nos apartados seguintes: