Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Ingresos financeiros derivados do aprazamento ou fraccionamento de operacións realizadas en desenvolvemento da actividade

Enténdese incluída nesta rúbrica a contraprestación obtida polo contribuínte polo aprazamento ou fraccionamento do prezo das operacións realizadas en desenvolvemento da súa actividade económica habitual.