Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ingresos íntegros computables

Teñen a consideración de ingresos íntegros computables derivados do exercicio de actividades económicas, empresariais ou profesionais, os seguintes:

Covid-19: téñase en conta que as prestacións por cesamento de actividade con motivo da emerxencia sanitaria orixinada polo Covid-19, que se contemplan nos artigos 17 do Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19 (BOE do 18), 9 do Real Decreto-lei 24/2020, do 26 de xuño, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e de competitividade do sector industrial (BOE do 27) e 13 do Real Decreto–lei 30/2020 do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego (BOE do 30) considéranse rendementos de traballo polo que non computan como ingresos da actividade económica.

De igual modo a prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores de tempada prevista no artigo 14 do Real Decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego (BOE do 30) considérase rendemento de traballo persoal e, polo tanto, tampouco computa como ingreso da actividade económica.