Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

5.IVE devindicado

Non deberá computarse dentro dos ingresos íntegros derivados das vendas ou prestacións de servizos realizadas no ámbito da actividade empresarial ou profesional, o IVE devindicado cuxas cotas deban incluírse nas declaracións-liquidacións correspondentes a este imposto.

Pola contra, deberán incluírse entre os ingresos íntegros derivados das vendas ou prestacións de servizos, o IVE devindicado e, no seu caso, as compensacións percibidas cuxas cotas non deban incluírse en declaracións-liquidacións correspondentes a este imposto.

Entre outros supostos, a devandita circunstancia acontecerá cando a actividade económica desenvolvida se encontre nalgún dos seguintes réximes especiais do IVE:

  • Réxime Especial da Recarga de Equivalencia.
  • Réxime Especial da Agricultura, Gandería e Pesca.