Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Determinación do rendemento neto reducido total

Para determinar o rendemento neto reducido total, ao rendemento neto reducido da actividade calculada conforme ao explicado no apartado anterior poderá aplicarse a seguinte redución  cuxas condicións, contía e límite desta redución están recollidos no Capítulo 7:

Redución polo exercicio de determinadas actividades económicas para contribuíntes con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros.

Normativa: Art. 32.2.3º da Lei IRPF