Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Capítulo 8. Rendementos de actividades económicas en estimación obxectiva (I) (Actividades distintas das agrícolas, gandeiras e forestais)

  1. Concepto e ámbito de aplicación
  2. Determinación do rendemento neto reducido
  3. Determinación do rendemento neto reducido total
  4. Caso Práctico
  5. Apéndice: Rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicable no exercicio 2020