Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Apéndice: Rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicable no exercicio 2020

Notas comúns a todas as actividades :

O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos inclúe, se é o caso, o derivado do comercio polo miúdo de labores de tabaco, realizado en réxime de autorizacións de venda con recarga, incluso o desenvolvido a través de máquinas automáticas.

As contías que figuran baixo a rúbrica "Rendemento anual por unidade" corresponden ao rendemento anual por unidade de módulo antes de amortización.

Relación de actividades con indicación do seu correspondente epígrafe no Imposto de Actividades Económicas (IAE):

 1. Produción de mexillón en batea
 2. Epígrafe IAE: 419.1 - Industrias do pan e da bolaría
 3. Epígrafe IAE: 419.2 - Industrias da bolaría, pastelaría e galletas
 4. Epígrafe IAE: 419.3 - Industrias de elaboración de masas fritas
 5. Epígrafe IAE: 423.9 - Elaboración de patacas fritas, flocos de millo de millo e similares
 6. Epígrafe IAE: 641 - Comercio polo miúdo de froitas, verduras, hortalizas e tubérculos
 7. Epígrafe IAE: 642.1, 2, 3 e 4 - Comercio polo miúdo de carne e despoxos; de produtos e derivados cárnicos elaborados
 8. Epígrafe IAE: 642.5 - Comercio polo miúdo de ovos, aves, coellos de granxa, caza; e de produtos derivados dos mesmos
 9. Epígrafe IAE: 642.6 - Comercio polo miúdo, en casquerías, de vísceras e despoxos procedentes de animais de abasto, frescos e conxelados
 10. Epígrafes IAE: 643.1 e 2 - Comercio polo miúdo de peixes e outros produtos da pesca e da acuicultura e de caracois
 11. Epígrafe IAE: 644.1 - Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares e de leite e produtos lácteos
 12. Epígrafe IAE: 644.2 - Despachos de pan, pans especiais e bolaría
 13. Epígrafe IAE: 644.3 - Comercio polo miúdo de produtos de pastelaría, bolaría e confeitaría
 14. Epígrafe IAE: 644.6 - Comercio polo miúdo de masas fritas, con ou sen coberturas ou recheos, patacas fritas, produtos de aperitivo, froitos secos, lambetadas, preparados de chocolate e bebidas refrescantes
 15. Epígrafe IAE: 647.1 - Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en establecementos con vendedor
 16. Epígrafes IAE: 647.2 e 3 - Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en réxime de autoservizo ou mixto en establecementos cuxa sala de vendas teña unha superficie inferior a 400 metros cadrados
 17. Epígrafe IAE: 651.1 - Comercio polo miúdo produtos téxtiles
 18. Epígrafe IAE: 651.2 - Comercio polo miúdo de toda clase de pezas de roupa para o vestido e toucado
 19. Epígrafes IAE: 651.3 e 5 - Comercio polo miúdo de lenzaría, lenzaría e pezas de roupa especiais
 20. Epígrafe IAE: 651.4 - Comercio polo miúdo de artigos de mercería e paquetaría
 21. Epígrafe IAE: 651.6 - Comercio polo miúdo de calzado, artigos de pel e imitación ou produtos substitutivos, cintos, carteiras, bolsos, maletas e artigos de viaxe en xeral
 22. Epígrafes IAE: 652.2 e 3 - Comercio polo miúdo de produtos de drogaría, perfumaría e cosmética, limpeza, pinturas, vernices, disolventes, papeis e outros produtos para a decoración e de produtos químicos, e de artigos para a hixiene e o aseo persoal
 23. Epígrafe IAE: 653.1 - Comercio polo miúdo de mobles
 24. Epígrafe IAE: 653.2 - Comercio polo miúdo de material e aparellos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos e outros aparellos de uso doméstico accionados por outro tipo de enerxía distinta da eléctrica, así como mobles de cociña
 25. Epígrafe IAE: 653.3 - Comercio polo miúdo de artigos de enxoval, ferraxaría, adorno, agasallo, ou reclamo (incluíndo bixutería e pequenos electrodomésticos)
 26. Epígrafes IAE: 653.4 e 5 - Comercio polo miúdo de materiais de construción, artigos e mobiliario de saneamento, portas, xanelas, persianas, etc.
 27. Epígrafe IAE: 653.9 - Comercio polo miúdo doutros artigos para o equipamento do fogar n.c.o.p.
 28. Epígrafe IAE: 654.2 - Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos terrestres
 29. Epígrafe IAE: 654.5 - Comercio polo miúdo de toda clase de maquinaria (agás aparellos do fogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos)
 30. Epígrafe IAE: 654.6 - Comercio polo miúdo de cubertas
 31. Epígrafe IAE: 659.2 - Comercio polo miúdo de mobles de oficina e de máquinas e equipos de oficina
 32. Epígrafe IAE: 659.3 - Comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos
 33. Epígrafe IAE: 659.4 - Comercio polo miúdo de libros, xornais, artigos de papelaría e escritorio e artigos de debuxo e belas artes, agás en quioscos situados na vía pública
 34. Epígrafe IAE: 659.4 - Comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública
 35. Epígrafe IAE: 659.6 - Comercio polo miúdo de xoguetes, artigos de deporte, pezas de roupa deportivas de vestido, calzado e toucado, armas, cartuchería e artigos de pirotecnia
 36. Epígrafe IAE: 659.7 - Comercio polo miúdo de sementes, aboamentos, flores e plantas e pequenos animais
 37. Epígrafe IAE: 662.2 - Comercio polo miúdo de toda clase de artigos, incluíndo alimentación e bebidas, en establecementos distintos dos especificados no Grupo 661 e no epígrafe 662.1
 38. Epígrafe IAE: 663.1 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de produtos alimenticios, inclusas bebidas e xeados
 39. Epígrafe IAE: 663.2 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos téxtiles e de confección
 40. Epígrafe IAE: 663.3 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de calzado, peles e artigos de coiro
 41. Epígrafe IAE: 663.4 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos de drogaría e cosméticos e de produtos químicos en xeral
 42. Epígrafe IAE: 663.9 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente doutras clases de mercadorías n.c.o.p.
 43. Epígrafe IAE: 671.4 - Restaurantes de dous garfos
 44. Epígrafe IAE: 671.5 - Restaurantes dun garfo
 45. Epígrafes IAE: 672.1, 2 e 3 - Cafeterías
 46. Epígrafe IAE: 673.1 - Cafés e bares de categoría especial
 47. Epígrafe IAE: 673.2 - Outros cafés e bares
 48. Epígrafe IAE: 675 - Servizos en quioscos, caixóns, barracas ou outros locais análogos
 49. Epígrafe IAE: 676 - Servizos en chocolatarías, xeadarías e horchaterías
 50. Epígrafe IAE: 681 - Servizo de hospedaxe en hoteis e moteis dunha ou dúas estrelas
 51. Epígrafe IAE: 682 - Servizos de hospedaxe en hostais e pensións
 52. Epígrafe IAE: 683 - Servizos de hospedaxe en fondas e casas de hóspedes
 53. Epígrafe IAE: 691.1 - Reparación de artigos eléctricos para o fogar
 54. Epígrafe IAE: 691.2 - Reparación de vehículos automóbiles, bicicletas e outros vehículos
 55. Epígrafe IAE: 691.9 - Reparación de calzado
 56. Epígrafe IAE: 691.9 - Reparación doutros bens de consumo n.c.o.p. (agás reparación de calzado, restauración de obras de arte, mobles, antigüidades e instrumentos musicais)
 57. Epígrafe IAE: 692 - Reparación de maquinaria industrial
 58. Epígrafe IAE: 699 - Transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada
 59. Epígrafe IAE: 721.1 e 3 - Transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada
 60. Epígrafe IAE: 721.2 - Transporte por autotaxis
 61. Epígrafe IAE: 722 - Transporte de mercadorías por estrada
 62. Epígrafe IAE: 751.5 - Engraxamento e lavado de vehículos
 63. Epígrafe IAE: 757 - Servizos de mudanzas
 64. Epígrafe IAE: 849.5 - Transporte de mensaxaría e recadería, cando a actividade se realice exclusivamente con medios de transporte propio
 65. Epígrafe IAE: 933.1 - Ensino de condución de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
 66. Epígrafe IAE: 933.9 - Outras actividades de ensino, tales como idiomas corte e confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exames e oposicones e similar n.c.o.p.
 67. Epígrafe IAE: 967.2 - Escolas e servizos de perfeccionamento do deporte
 68. Epígrafe IAE: 971.1 - Tintura, limpeza en seco, lavado e pasado de roupas feitas e de pezas de roupa e artigos do fogar usados
 69. Epígrafe IAE: 972.1 - Servizos de salón de peiteado de señora e cabaleiro
 70. Epígrafe IAE: 972.2 - Salóns e institutos de beleza
 71. Epígrafe IAE: 973.3 - Servizos de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras