Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Apéndice:Rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicables no exercicio 2020

Notas comúns a todas as actividades:

O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos inclúe, se é o caso, o derivado do comercio polo miúdo de labores de tabaco, realizado en réxime de autorizacións de venda con recarga, mesmo o desenvolvido a través de máquinas automáticas.

As contías que figuran baixo a rúbrica "Rendemento anual por unidade"Corresponden ao rendemento anual por unidade de módulo antes de amortización.

Relación de actividades con indicación da súa correspondente epígrafe no Imposto de Actividades Económicas (IAE):

 1. Produción de mexillón en batea
 2. Epígrafe IAE:419.1 - Industrias do pan e da bolería
 3. Epígrafe IAE:419.2 - Industrias da bolería, pastelaría e galletas
 4. Epígrafe IAE:419.3 - Industrias de elaboración de masas fritas
 5. Epígrafe IAE:423.9 - Elaboración de patacas fritas, flocos de millo de millo e similares
 6. Epígrafe IAE:641 - Comercio polo miúdo de froitas, verduras, hortalizas e tubérculos
 7. Epígrafe IAE:642.1, 2, 3 e 4 - Comercio polo miúdo de carne e despoxos;de produtos e derivados cárnicos elaborados
 8. Epígrafe IAE:642.5 - Comercio polo miúdo de ovos, aves, coellos de granxa, caza;e de produtos derivados destes
 9. Epígrafe IAE:642.6 - Comercio ao por menor, en casquerías, de vísceras e despoxos procedentes de animais de abasto, frescos e conxelados
 10. Epígrafes IAE:643.1 e 2 - Comercio ao por menor de peixes e outros produtos da pesca e da acuicultura e de caracois
 11. Epígrafe IAE:644.1 - Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares e de leite e produtos lácteos
 12. Epígrafe IAE:644.2 - Despachos de pan, pans especiais e bolería
 13. Epígrafe IAE:644.3 - Comercio polo miúdo de produtos de pastelaría, bolería e confeitaría
 14. Epígrafe IAE:644.6 - Comercio polo miúdo de masas fritas, con ou sen coberturas ou recheos, patacas fritas, produtos de aperitivo, froitos secos, lambetadas, preparados de chocolate e bebidas refrescantes
 15. Epígrafe IAE:647.1 - Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en establecementos con vendedor
 16. Epígrafes IAE:647.2 e 3 - Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en réxime de autoservicio ou mixto en establecementos cuxa sala de vendas teña unha superficie inferior a 400 metros cadrados
 17. Epígrafe IAE:651.1 - Comercio polo miúdo produtos téxtiles
 18. Epígrafe IAE:651.2 - Comercio polo miúdo de toda clase de pezas para o vestido e tocado
 19. Epígrafes IAE:651.3 e 5 - Comercio polo miúdo de lenzaría, corsetería e pezas especiais
 20. Epígrafe IAE:651.4 - Comercio polo miúdo de artigos de mercería e paquetería
 21. Epígrafe IAE:651.6 - Comercio polo miúdo de calzado, artigos de pel e imitación ou produtos substitutivos, cintos, carteiras, bolsos, maletas e artigos de viaxe en xeral
 22. Epígrafes IAE:652.2 e 3 - Comercio polo miúdo de produtos de droguaría, perfumaría e cosmética, limpeza, pinturas, vernices, disolventes, papeis e outros produtos para a decoración e de produtos químicos, e de artigos para a hixiene e o aseo persoal
 23. Epígrafe IAE:653.1 - Comercio polo miúdo de mobles
 24. Epígrafe IAE:653.2 - Comercio ao por menor de material e aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos e outros aparatos de uso doméstico accionados por outro tipo de enerxía distinta da eléctrica, así como mobles de cociña
 25. Epígrafe IAE:653.3 - Comercio ao por menor de artigos de enxoval, ferraxaría, adorno, regalo, ou reclamo (incluíndo bixutería e pequenos electrodomésticos)
 26. Epígrafes IAE:653.4 e 5 - Comercio ao por menor de materiais de construción, artigos e mobiliario de saneamento, portas, ventás, persianas, etc.
 27. Epígrafe IAE:653.9 - Comercio polo miúdo doutros artigos para o equipamento do fogar n.c.o.p.
 28. Epígrafe IAE:654.2 - Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos terrestres
 29. Epígrafe IAE:654.5 - Comercio ao por menor de toda clase de maquinaria (agás aparatos do fogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos)
 30. Epígrafe IAE:654.6 - Comercio polo miúdo de cubertas
 31. Epígrafe IAE:659.2 - Comercio polo miúdo de mobles de oficina e de máquinas e equipos de oficina
 32. Epígrafe IAE:659.3 - Comercio polo miúdo de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos
 33. Epígrafe IAE:659.4 - Comercio ao por menor de libros, periódicos, artigos de papelaría e escritorio e artigos de debuxo e belas artes, agás en quioscos situados na vía pública
 34. Epígrafe IAE:659.4 - Comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública
 35. Epígrafe IAE:659.6 - Comercio ao por menor de xoguetes, artigos de deporte, pezas deportivas de vestido, calzado e tocado, armas, cartuchería e artigos de pirotecnia
 36. Epígrafe IAE:659.7 - Comercio polo miúdo de sementes, abonos, flores e plantas e pequenos animais
 37. Epígrafe IAE:662.2 - Comercio ao por menor de toda clase de artigos, incluíndo alimentación e bebidas, en establecementos distintos dos especificados no Grupo 661 e na epígrafe 662.1
 38. Epígrafe IAE:663.1 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de produtos alimenticios, mesmo bebidas e xeados
 39. Epígrafe IAE:663.2 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos téxtiles e de confección
 40. Epígrafe IAE:663.3 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de calzado, peles e artigos de coiro
 41. Epígrafe IAE:663.4 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos de droguaría e cosméticos e de produtos químicos en xeral
 42. Epígrafe IAE:663.9 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente doutras clases de mercadorías n.c.o.p.
 43. Epígrafe IAE:671.4 - Restaurantes de dous garfos
 44. Epígrafe IAE:671.5 - Restaurantes dun garfo
 45. Epígrafes IAE:672.1, 2 e 3 - Cafetarías
 46. Epígrafe IAE:673.1 - Cafés e bares de categoría especial
 47. Epígrafe IAE:673.2 - Outros cafés e bares
 48. Epígrafe IAE:675 - Servizos en quioscos, caixóns, barracas ou outros locais análogos
 49. Epígrafe IAE:676 - Servizos en chocolaterías, xeadarías e horchaterías
 50. Epígrafe IAE:681 - Servizo de hospedaxe en hoteis e moteis dunha ou dúas estrelas
 51. Epígrafe IAE:682 - Servizos de hospedaxe en hostais e pensións
 52. Epígrafe IAE:683 - Servizos de hospedaxe en fondas e casas de hóspedes
 53. Epígrafe IAE:691.1 - Reparación de artigos eléctricos para o fogar
 54. Epígrafe IAE:691.2 - Reparación de vehículos automóbiles, bicicletas e outros vehículos
 55. Epígrafe IAE:691.9 - Reparación de calzado
 56. Epígrafe IAE:691.9 - Reparación doutros bens de consumo n.c.o.p. (agás reparación de calzado, restauración de obras de arte, mobles, antigüidades e instrumentos musicais)
 57. Epígrafe IAE:692 - Reparación de maquinaria industrial
 58. Epígrafe IAE:699 - Transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada
 59. Epígrafe IAE:721.1 e 3 - Transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada
 60. Epígrafe IAE:721.2 - Transporte por autotaxis
 61. Epígrafe IAE:722 - Transporte de mercadorías por estrada
 62. Epígrafe IAE:751.5 - Engraxe e lavado de vehículos
 63. Epígrafe IAE:757 - Servizos de mudanzas
 64. Epígrafe IAE:849.5 - Transporte de mensaxería e recadería, cando a actividade se realice exclusivamente con medios de transporte propios
 65. Epígrafe IAE:933.1 - Ensino de condución de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
 66. Epígrafe IAE:933.9 - Outras actividades de ensino, tales como idiomas corte e confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exames e oposicones e similares n.c.o.p.
 67. Epígrafe IAE:967.2 - Escolas e servizos de perfeccionamento do deporte
 68. Epígrafe IAE:971.1 - Tinguidura, limpeza en seco, lavada e pasada o ferro de roupas feitas e de pezas e artigos do fogar usados
 69. Epígrafe IAE:972.1 - Servizos de salón de peiteado de señora e cabaleiro
 70. Epígrafe IAE:972.2 - Salóns e institutos de beleza
 71. Epígrafe IAE:973.3 - Servizos de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras