Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Epígrafe IAE:721.2 - Transporte por autotaxis

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 1.346,27
2 Persoal non asalariado Persoa 7.656,89
3 Distancia percorrida 1000 Quilómetros 45,08
NOTA:O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da prestación de servizos de publicidade que utilicen como soporte o vehículo, sempre que se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.
A esta actividade non lle resulta aplicable o índice corrector de exceso