Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Epígrafe IAE:722 - Transporte de mercadorías por estrada

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado Persoa 2.728,59
2 Persoal non asalariado Persoa 10.090,99
3 Carga vehículos Tonelada 126,21
NOTA:O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado das actividades auxiliares e complementarias do transporte, tales como axencias de transportes, depósitos e almacenamento de mercadorías, etc., sempre que se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso:33.640,86 euros