Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Epígrafe IAE:644.3 - Comercio polo miúdo de produtos de pastelaría, bolería e confeitaría

MóduloDefiniciónUnidadeRendemento anual por unidade (euros)
1 Persoal asalariado de fabricación Persoa 6.367,89
2 Resto persoal asalariado Persoa 1.014,08
3 Persoal non asalariado Persoa 12.912,15
4 Superficie do do local de fabricación m2 43,46
5 Resto superficie local independente m2 34,01
6 Resto superficie local non independente m2 113,37
7 Superficie do forno 100 dm2 522,78
NOTA:O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos anteriores inclúe, se é o caso, o derivado da fabricación e comercio polo miúdo de produtos de pastelaría salgada e pratos precociñados, da degustación dos produtos obxecto da súa actividade acompañados de calquera tipo de bebidas, cafés, infusións ou solubles, das actividades de "catering"E do comercio ao por menor de queixos, embutidos e emparedados, así como de lotarías, sempre que esta actividade se desenvolva con carácter accesorio á actividade principal.
Contía para os efectos do índice corrector de exceso:33.760,53 euros