Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

1. Actividades de transformación, elaboración ou manufactura

Farase constar como ingreso o valor dos produtos naturais, vexetais ou animais, utilizados no correspondente proceso produtivo, de acordo cos prezos de mercado dos mesmos no momento da súa incorporación ao devandito proceso. Así mesmo, incluiranse, se é o caso, os ingresos correspondentes ao autoconsumo, subvencións e indemnizacións nos termos que máis adiante coméntanse.

Importante: se durante o ano 2020 transmitísense produtos elaborados en exercicios anteriores a 1998, deberá incluírse como ingreso do exercicio 2020 o valor dos produtos naturais utilizados no proceso produtivo, de acordo cos prezos de mercado dos mesmos no momento da súa incorporación aos procesos de transformación, elaboración ou manufactura.