Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Capítulo 9. Rendementos de actividades económicas en estimación obxectiva (II) (Actividades agrícolas, gandeiras e forestais)

  1. Concepto e ámbito de aplicación
  2. Determinación do rendemento neto
  3. Determinación do rendemento neto reducido total
  4. Caso práctico
  5. Apéndice: Relación de produtos naturais, servizos e actividades accesorias realizados por agricultores, gandeiros e titulares de actividades forestais e índices de rendemento aplicable no exercicio 2020