Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Apéndice:Relación de produtos naturais, servizos e actividades accesorios realizados por agricultores, gandeiros e titulares de actividades forestais e índices de rendemento aplicables no exercicio 2020

  1. Explotacións agrícolas
  2. Explotacións gandeiras
  3. Explotacións forestais
  4. Anexo:Redución dos índices de rendemento neto, aplicables en 2020, polas actividades agrícolas e gandeiras afectadas por circunstancias excepcionais agrupados por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriais e actividades