Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Apéndice: Relación de produtos naturais, servizos e actividades accesorias realizados por agricultores, gandeiros e titulares de actividades forestais e índices de rendemento aplicable no exercicio 2020

  1. Explotacións agrícolas
  2. Explotacións gandeiras
  3. Explotacións forestais
  4. Anexo: Redución dos índices de rendemento neto, aplicables en 2020, polas actividades agrícolas e gandeiras afectadas por circunstancias excepcionais agrupados por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriais e actividades