Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Anexo:Redución dos índices de rendemento neto, aplicables en 2020, polas actividades agrícolas e gandeiras afectadas por circunstancias excepcionais agrupados por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriais e actividades

Normativa:Orde HAC/411/2021, do 26 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2020 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 28).

Advertencia:esta reprodución non ten validez xurídica ningunha.Para fins xurídicos consulte o texto publicado no Boletín Oficial do Estado.