Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Módulos aplicables a cada unha das actividades, incluídos no Anexo II da Orde HAC/1155/2020, con indicación do seu correspondente epígrafe no Imposto de Actividades Económicas (IAE)

Notas comúns a todas as actividades :

O rendemento neto resultante da aplicación dos signos ou módulos inclúe, se é o caso, o derivado do comercio polo miúdo de labores de tabaco, realizado en réxime de autorizacións de venda con recarga, incluso o desenvolvido a través de máquinas automáticas.

As contías que figuran baixo a rúbrica "Rendemento anual por unidade" corresponden ao rendemento anual por unidade de módulo antes de amortización.

 1. Produción de mexillón en batea
 2. Epígrafe IAE: 419.1 - Industrias do pan e da bolaría
 3. Epígrafe IAE: 419.2 - Industrias da bolaría, pastelaría e galletas
 4. Epígrafe IAE: 419.3 - Industrias de elaboración de masas fritas
 5. Epígrafe IAE: 423.9 - Elaboración de patacas fritas, flocos de millo de millo e similares
 6. Epígrafe IAE: 641 - Comercio polo miúdo de froitas, verduras, hortalizas e tubérculos
 7. Epígrafe IAE: 642.1, 2, 3 e 4 - Comercio polo miúdo de carne e despoxos; de produtos e derivados cárnicos elaborados
 8. Epígrafe IAE: 642.5 - Comercio polo miúdo de ovos, aves, coellos de granxa, caza; e de produtos derivados dos mesmos
 9. Epígrafe IAE: 642.6 - Comercio polo miúdo, en casquerías, de vísceras e despoxos procedentes de animais de abasto, frescos e conxelados
 10. Epígrafes IAE: 643.1 e 2 - Comercio polo miúdo de peixes e outros produtos da pesca e da acuicultura e de caracois
 11. Epígrafe IAE: 644.1 - Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares e de leite e produtos lácteos
 12. Epígrafe IAE: 644.2 - Despachos de pan, pans especiais e bolaría
 13. Epígrafe IAE: 644.3 - Comercio polo miúdo de produtos de pastelaría, bolaría e confeitaría
 14. Epígrafe IAE: 644.6 - Comercio polo miúdo de masas fritas, con ou sen coberturas ou recheos, patacas fritas, produtos de aperitivo, froitos secos, lambetadas, preparados de chocolate e bebidas refrescantes
 15. Epígrafe IAE: 647.1 - Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en establecementos con vendedor
 16. Epígrafes IAE: 647.2 e 3 - Comercio polo miúdo de calquera clase de produtos alimenticios e de bebidas en réxime de autoservizo ou mixto en establecementos cuxa sala de vendas teña unha superficie inferior a 400 metros cadrados
 17. Epígrafe IAE: 651.1 - Comercio polo miúdo produtos téxtiles
 18. Epígrafe IAE: 651.2 - Comercio polo miúdo de toda clase de pezas de roupa para o vestido e toucado
 19. Epígrafes IAE: 651.3 e 5 - Comercio polo miúdo de lenzaría, lenzaría e pezas de roupa especiais
 20. Epígrafe IAE: 651.4 - Comercio polo miúdo de artigos de mercería e paquetaría
 21. Epígrafe IAE: 651.6 - Comercio polo miúdo de calzado, artigos de pel e imitación ou produtos substitutivos, cintos, carteiras, bolsos, maletas e artigos de viaxe en xeral
 22. Epígrafes IAE: 652.2 e 3 - Comercio polo miúdo de produtos de drogaría, perfumaría e cosmética, limpeza, pinturas, vernices, disolventes, papeis e outros produtos para a decoración e de produtos químicos, e de artigos para a hixiene e o aseo persoal
 23. Epígrafe IAE: 653.1 - Comercio polo miúdo de mobles
 24. Epígrafe IAE: 653.2 - Comercio polo miúdo de material e aparellos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos e outros aparellos de uso doméstico accionados por outro tipo de enerxía distinta da eléctrica, así como mobles de cociña
 25. Epígrafe IAE: 653.3 - Comercio polo miúdo de artigos de enxoval, ferraxaría, adorno, agasallo, ou reclamo (incluíndo bixutería e pequenos electrodomésticos)
 26. Epígrafes IAE: 653.4 e 5 - Comercio polo miúdo de materiais de construción, artigos e mobiliario de saneamento, portas, xanelas, persianas, etc.
 27. Epígrafe IAE: 653.9 - Comercio polo miúdo doutros artigos para o equipamento do fogar n.c.o.p.
 28. Epígrafe IAE: 654.2 - Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos terrestres
 29. Epígrafe IAE: 654.5 - Comercio polo miúdo de toda clase de maquinaria (agás aparellos do fogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos)
 30. Epígrafe IAE: 654.6 - Comercio polo miúdo de cubertas
 31. Epígrafe IAE: 659.2 - Comercio polo miúdo de mobles de oficina e de máquinas e equipos de oficina
 32. Epígrafe IAE: 659.3 - Comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos e fotográficos
 33. Epígrafe IAE: 659.4 - Comercio polo miúdo de libros, xornais, artigos de papelaría e escritorio e artigos de debuxo e belas artes, agás en quioscos situados na vía pública
 34. Epígrafe IAE: 659.4 - Comercio polo miúdo de prensa, revistas e libros en quioscos situados na vía pública
 35. Epígrafe IAE: 659.6 - Comercio polo miúdo de xoguetes, artigos de deporte, pezas de roupa deportivas de vestido, calzado e toucado, armas, cartuchería e artigos de pirotecnia
 36. Epígrafe IAE: 659.7 - Comercio polo miúdo de sementes, aboamentos, flores e plantas e pequenos animais
 37. Epígrafe IAE: 662.2 - Comercio polo miúdo de toda clase de artigos, incluíndo alimentación e bebidas, en establecementos distintos dos especificados no Grupo 661 e no epígrafe 662.1
 38. Epígrafe IAE: 663.1 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de produtos alimenticios, inclusas bebidas e xeados
 39. Epígrafe IAE: 663.2 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos téxtiles e de confección
 40. Epígrafe IAE: 663.3 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de calzado, peles e artigos de coiro
 41. Epígrafe IAE: 663.4 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente de artigos de drogaría e cosméticos e de produtos químicos en xeral
 42. Epígrafe IAE: 663.9 - Comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente doutras clases de mercadorías n.c.o.p.
 43. Epígrafe IAE: 671.4 - Restaurantes de dous garfos
 44. Epígrafe IAE: 671.5 - Restaurantes dun garfo
 45. Epígrafes IAE: 672.1, 2 e 3 - Cafeterías
 46. Epígrafe IAE: 673.1 - Cafés e bares de categoría especial
 47. Epígrafe IAE: 673.2 - Outros cafés e bares
 48. Epígrafe IAE: 675 - Servizos en quioscos, caixóns, barracas ou outros locais análogos
 49. Epígrafe IAE: 676 - Servizos en chocolatarías, xeadarías e horchaterías
 50. Epígrafe IAE: 681 - Servizo de hospedaxe en hoteis e moteis dunha ou dúas estrelas
 51. Epígrafe IAE: 682 - Servizos de hospedaxe en hostais e pensións
 52. Epígrafe IAE: 683 - Servizos de hospedaxe en fondas e casas de hóspedes
 53. Epígrafe IAE: 691.1 - Reparación de artigos eléctricos para o fogar
 54. Epígrafe IAE: 691.2 - Reparación de vehículos automóbiles, bicicletas e outros vehículos
 55. Epígrafe IAE: 691.9 - Reparación de calzado
 56. Epígrafe IAE: 691.9 - Reparación doutros bens de consumo n.c.o.p. (agás reparación de calzado, restauración de obras de arte, mobles, antigüidades e instrumentos musicais)
 57. Epígrafe IAE: 692 - Reparación de maquinaria industrial
 58. Epígrafe IAE: 699 - Outras reparacións n.c.o.p.
 59. Epígrafe IAE: 721.1 e 3 - Transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada
 60. Epígrafe IAE: 721.2 - Transporte por autotaxis
 61. Epígrafe IAE: 722 - Transporte de mercadorías por estrada
 62. Epígrafe IAE: 751.5 - Engraxamento e lavado de vehículos
 63. Epígrafe IAE: 757 - Servizos de mudanzas
 64. Epígrafe IAE: 849.5 - Transporte de mensaxaría e recadería, cando a actividade se realice exclusivamente con medios de transporte propio
 65. Epígrafe IAE: 933.1 - Ensino de condución de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc.
 66. Epígrafe IAE: 933.9 - Outras actividades de ensino, tales como idiomas corte e confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exames e oposicones e similar n.c.o.p.
 67. Epígrafe IAE: 967.2 - Escolas e servizos de perfeccionamento do deporte
 68. Epígrafe IAE: 971.1 - Tintura, limpeza en seco, lavado e pasado de roupas feitas e de pezas de roupa e artigos do fogar usados
 69. Epígrafe IAE: 972.1 - Servizos de salón de peiteado de señora e cabaleiro
 70. Epígrafe IAE: 972.2 - Salóns e institutos de beleza
 71. Epígrafe IAE: 973.3 - Servizos de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras