Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais: normas xerais

  1. Derivadas de transmisións onerosas ou lucrativas
  2. Non derivadas de transmisións de elementos patrimoniais
  3. Exemplos