Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Cota resultante da autoliquidación

A cota resultante da autoliquidación é o resultado de aplicar sobre a cota líquido total ou, se é o caso, sobre a cota líquido total incrementado as deducións por dobre imposición internacional, por dobre imposición internacional nos supostos de aplicación do réxime de transparencia fiscal internacional, por dobre imposición pola imputación de rendas pola cesión de dereitos de imaxe, así como as retencións reducibles correspondentes a rendementos bonificados.

De acordo co que se dispón no artigo 103 da Lei do IRPF, o exceso de pagamentos a conta respecto da cota resultante da liquidación determinará a devolución derivada da normativa do IRPF que, en cada caso, proceda efectuar.

Importante: a cota resultante da autoliquidación terá que resultar unha cantidade positiva ou cero.