Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Capítulo 18. Cota líquida, cota resultante da autoliquidación, cota diferencial e resultado da declaración

  1. Introdución
  2. Incremento das cotas líquidas, estatal e autonómica, por perda do dereito a deducións de exercicios anteriores
  3. Deducións da cota líquido total
  4. Cota resultante da autoliquidación
  5. Cota diferencial
  6. Resultado da declaración
  7. Importe do IRPF que corresponde á Comunidade Autónoma de residencia do contribuínte no exercicio 2021
  8. Regularización de situacións tributarias