Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Incremento das cotas líquidas, estatal e autonómica, por perda do dereito a deducións de exercicios anteriores

  1. Introdución
  2. Principais deducións practicadas en exercicios anteriores cuxa perda do dereito determina a obriga de incrementar as cotas líquidas
  3. Cálculo dos xuros de mora