Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2021.

Deducións da cota líquido total

  1. Dedución por dobre imposición internacional, por razón das rendas obtidas e gravadas no estranxeiro
  2. Dedución por dobre imposición internacional nos supostos de aplicación do réxime de transparencia fiscal internacional
  3. Dedución por dobre imposición nos supostos de imputacións de rendas pola cesión de dereitos de imaxe
  4. Retencións deducibles correspondentes a rendementos bonificados