Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro resumo da dotación económica máxima anual exenta das bolsas

ConceptoEspañaEstranxeiro
Estudos regrados ata o segundo ciclo universitario Sen incluír gastos de transporte e aloxamento  6.000 --
Incluídos gastos de transporte e aloxamento  18.000 21.000
Estudos regrados de terceiro ciclo universitario Incluídas axudas complementarias 21.000 24.600
Bolsas para investigación Incluídas axudas complementarias Importe total que se perciba
Nota ao cadro : cando a duración da bolsa sexa inferior ao ano natural, a contía máxima exenta será a parte proporcional que corresponda