Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

10. Bolsas

Normativa: Arts. 7.j) Lei IRPF e  2 Regulamento  IRPF

  1. A) Bolsas para cursar estudos regrados
  2. B) Bolsas de formación de investigadores
  3. Cadro resumo da dotación económica máxima anual exenta das bolsas