Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

F) Indemnizacións exentas derivadas da extinción da relación laboral por morte, xubilación ou incapacidade do empresario ou por extinción da personalidade xurídica do contratante

Normativa: Art. 49.1.g) Estatuto dos Traballadores

Están exentas as indemnizacións por estas causas que non excedan do importe equivalente a un mes de salario.

Nos casos de extinción da personalidade xurídica do contratante deberán seguirse os trámites do despedimento colectivo do artigo 51 do Estatuto dos Traballadores.