Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

b) Cantidades abonadas por razón do cargo

Considéranse rendementos do traballo as cantidades que se aboen, por razón do seu cargo, aos deputados españois no Par­lamento Europeo, aos deputados e senadores das Cortes Xerais, aos membros das asembleas lexislativas autonómicas, concelleiros de concello e membros das deputacións provinciais, cabidos insulares ou outros entidades locais##1##, con exclusión, en todo caso, da parte daquelas que as devanditas institucións asignen para gastos de viaxe e desprazamento.