Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Capítulo 3. Rendementos do traballo

  1. Concepto
  2. Rendementos estimados do traballo e operacións vinculadas
  3. Rendementos do traballo en especie
  4. Consideración fiscal das dietas e asignacións para gastos de viaxe
  5. Rendemento neto do traballo a integrar na base impoñible
  6. Individualización dos rendementos do traballo
  7. Imputación temporal dos rendementos do traballo
  8. Caso práctico