Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Consideración fiscal das dietas e asignacións para gastos de viaxe

Normativa: Arts. 17.1 d) Lei IRPF e 9 Regulamento  IRPF

Atención:  con relación aos  gastos de locomoción, manutención e estancia exceptuada de gravame ten que terse en conta que non é ao empregado ao que corresponde probar a realidade dos desprazamentos e gastos de manutención e estancia, senón  ao empregador . Polo tanto, é este último  o  obrigado a acreditar, se é o caso, ante a Administración que as cantidades abonadas por aqueles conceptos responden a desprazamentos realizados en determinado día e lugar, por motivo ou por razón do desenvolvemento da súa actividade laboral (Sentenzas do Tribunal Supremo núms. 429/2020, do 18 de maio-ROJ: STS 954/2020 - e 1080/2021, do 22 de xullo-ROJ: STS 3185/2021-).

  1. Gastos de locomoción exceptuados de gravame
  2. Gastos de manutención e estancia exceptuada de gravame