Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

g) Dereitos especiais de contido económico que se reserven os fundadores ou promotores dunha sociedade

Normativa: véxase tamén o art. 47 Regulamento  IRPF

Considéranse rendementos do traballo os dereitos especiais de contido económico que se reserven os fundadores ou promoto­res dunha sociedade como remuneración de servizos persoais.

Con esta finalidade os dereitos especiais de contido económico que se reserven os fundadores ou promotores dunha sociedade como remuneración de servizos persoais, cando consistan nunha porcentaxe sobre os beneficios da entidade, valoraranse, como mínimo , no 35 por 100 do valor equivalente de capital social que permita a mesma participación nos beneficios que a recoñecida aos citados dereitos.