Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Esquema xeral

Fase 1ª:

(+) Importe íntegro reportado (retribucións monetarias).

(+) Valoración fiscal máis ingreso a conta non repercutido (retribucións en especie).

(+) Contribucións empresariais a sistemas de previsión social (importes imputados).

(+) Achegas ao patrimonio protexido de persoas con discapacidade.

(-) Reducións aplicables sobre os seguintes rendementos:

 • Xerados nun prazo superior a dous anos.
 • Obtidos de forma notoriamente irregular no tempo.
 • Prestacións percibidas de réximes públicos de previsión social.
 • Prestacións percibidas de sistemas privados de previsión social (réxime transitorio).

(=) Rendemento íntegro do traballo.

Fase 2ª:

(-) Gastos deducibles:

 • Cotizacións á Seguridade Social ou a mutualidades obrigatorias de funcionarios.
 • Detracciones por dereitos pasivos.
 • Cotizacións a colexios de orfos ou institucións similares.
 • Cotas satisfeitas a sindicatos.
 • Cotas satisfeitas a Colexios profesionais, se a colexiación é obrigatoria.
 • Gastos de defensa xurídica en litixios co empregador.

(=) Rendemento neto previo do traballo.

Outros gastos:

 1. Contía fixa aplicable con carácter xeral: 2000 euros.
 2. Incremento por mobilidade xeográfica.
 3. Incremento para traballadores activos con discapacidade.

(=)  Rendemento neto do traballo.

Fase 3ª:

(-) Redución por obtención de rendementos de traballo (só para contribuíntes con rendementos netos de traballo inferiores a 16.825 euros e rendas distintas ás de traballo que non superen 6.500 euros).

(=) Rendemento neto reducido do traballo.