Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

d) Prestación de determinados servizos de educación aos fillos dos empregados de centros educativos autorizados

Está exenta a prestación do servizo de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional por centros educativos autorizados, aos fillos dos seus empregados, con carácter gratuíto ou por prezo inferior ao normal do mercado.

Teñase en conta que, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2018, increméntase a dedución por maternidade do artigo 81 da Lei do IRPF ata en 1.000 euros adicionais, cando o contribuínte que teña dereito á mesma satisfixese no período impositivo gastos de custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados. Porén, das cantidades satisfeitas por este concepto quedan excluídas as que tivesen a consideración de rendementos do traballo en especie exenta por aplicación do que se dispón nas letras b) ou d) do artigo 42.3 da Lei do IRPF.