Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro: cualificación fiscal dos rendementos obtidos no desenvolvemento de determinadas actividades

Cualificación fiscal dos rendementos obtidos no desenvolvemento de determinadas actividades
ActividadeSituaciónsCualificación
Profesores

En academia propia

Empresarial

A domicilio, clases particulares

Profesional

En Institutos, Colexios, Universidades, etc., con relación laboral ou estatutaria

Traballo

Axentes comerciais e comisionistas

Achegan ou aproximan ás partes interesadas sen asumir o risco e ventura das operacións

Profesional

Asumen o risco e ventura das operacións mercantís ou operan en nome propio

Empresarial

Con relación laboral (de carácter común ou especial) coa empresa que representan sen ordenación por conta propia de medios de produción e / ou recursos humanos  

Traballo

Avogados

Cantidades percibidas en quenda de oficio

Profesional

Cantidades percibidas no exercicio libre da súa profesión

Profesional

Cantidades percibidas a soldo dunha empresa (aínda que figuren inscritos nos seus respectivos Colexios profesionais)

Traballo

Propiedade intelectual ou industrial

Autores que editan as súas propias obras

Empresarial

Autores que non editan as súas propias obras e ordenan por conta propia medios de produción

Profesional

Autores que non editan as súas obras e non ordenan medios de produción

Traballo

Conferencias, coloquios, seminarios e similares

Con carácter xeral

Traballo

Se existe ordenación por conta propia de medios de produción

Profesional

Mensaxeiros

Traballo

Axentes, subaxentes e corredores de seguros e os seus colaboradores mercantís (1)

Profesional

Vendedores do cupón da ONCE

Traballo

Expendedores oficiais da rede comercial da entidade pública empresarial das Loterías y Apuestas del Estado (LAE)

Profesional

Farmacéuticos

Venda de produtos farmacéuticos

Empresarial

Análise e elaboración de fórmulas maxistrais

Profesional

Notarios, Rexistradores e Axentes de Aduanas

Profesional

(1) Os traballadores de entidades aseguradoras ou dos mediadores anteriores, aínda que produzan excepcionalmente algún seguro, perciben rendementos do traballo. (Volver)