Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Capítulo 6. Rendementos de actividades económicas. Cuestións xerais

  1. Concepto de rendementos de actividades económicas
  2. Delimitación dos rendementos de actividades económicas
  3. Elementos patrimoniais afectos a unha actividade económica
  4. Método e modalidades de determinación do rendemento neto das actividades económicas
  5. Obrigas contables e rexistrais dos contribuíntes titulares de actividades económicas
  6. Criterios de imputación temporal dos compoñentes do rendemento neto de actividades económicas
  7. Individualización dos rendementos de actividades económicas