Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Criterios de imputación temporal dos compoñentes do rendemento neto de actividades económicas

  1. Criterio xeral de imputación fiscal: principio da devindicación
  2. Criterios especiais de imputación fiscal previstos en Lei do Imposto sobre Sociedades e na Lei do IRPF
  3. Criterios especiais de imputación fiscal do Regulamento do IRPF
  4. Outros criterios de Imputación propostos polo contribuínte