Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Elementos patrimoniais afectos a unha actividade económica

  1. Criterios de afectación de bens e dereitos ao exercicio dunha actividade económica
  2. Traspaso de elementos patrimoniais do patrimonio persoal ao patrimonio empresarial ou profesional: afectación
  3. Traspaso de elementos patrimoniais do patrimonio empresarial ou profesional ao patrimonio persoal: desafectación
  4. Transmisións de elementos patrimoniais afectos